HOT LINE: 0907 02 12 78 - 0907 02 12 79
Dự án

Tìm kiếm
Loading
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : 0907 02 12 78

Nhân viên kinh doanh 1


Nhân viên kinh doanh 2

  1. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  2. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  3. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  4. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  5. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  6. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  7. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  8. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  9. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
  10. Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)

Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)

Công trình nhà xưởng Công ty CP May Cam Ranh - 2016
Xem chi tiết >>

Công trình nhà xưởng 3 tầng - CTCP May Tây Sơn (2015)
Xem chi tiết >>

Công trình xưởng may 3 tầng - CTCP May Cam Ranh (2015)
Xem chi tiết >>

Công trình xưởng may - CTCP May Hậu Giang (2015)
Xem chi tiết >>

Công trình nhà ăn kết hợp nhà xe - CT CP May Sông Tiền (2015)
Xem chi tiết >>

Xưởng 3 XN May Tuy Phong - May Bình Thuận Nhà Bè (2014)
Xem chi tiết >>

Nhà xưởng 3 tầng torray 2 - May An Phát - Bình Định (2014)
Xem chi tiết >>

Công trình công ty lương thực phẩm miền tây (2014)
Xem chi tiết >>

Xưởng 2 - Xí nghiệp May Tuy Phong - CT CP May Bình Thuận Nhà Bè (2013)
Xem chi tiết >>