HOT LINE: 0907 02 12 78 - 0907 02 12 79
Lĩnh vực hoạt động

Tìm kiếm
Loading
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE : 0907 02 12 78

Nhân viên kinh doanh 1


Nhân viên kinh doanh 2

Dịch vụ hỗ trợ

2013-07-16

Để khách hàng có cái nhìn chính xác hơn, đầy đủ hơn về khả năng đầu tư vào thị trường phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị. Thái Dương sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá và luôn hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng trong hoạt động đầu tư cũng như các dịch vụ liên quan đến vận tải và giao nhận hàng hóa.